POKOCHAĆ SIEBIE......? Walka z sam± sob±, z swoja chorob± -przeciw wszystkim i wszystkiemu.